VERDYS Consulting s.r.o.

Pouze nové nápady!

czenru
Zavolejte nám: +420 737 790 512

Zpřísnění pravidel pro pracovní agentury

09 března 2015 v 09:36 5353 0

Novinky.cz oznámily, že ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky má v úmyslu od 1. ledna 2016, zpřísnit pravidla pro pracovní agentury.

Nastávající opatření je především zaměřeno na pracovní agentury, které zprostředkovávají práci cizincům a figurují zde jako prostředníci,

Maximální limit pro počet zaměstnanců, zaměstnaných ve firmě nebo společnosti prostřednictvím agentury, chce ministerstvo stanovit na 15%.

Kromě toho, pracovníci zaměstnaní agenturou a pracovníci zaměstnáni přímo, by měli, co se týče výplaty, dostávat stejně a pracovat i za stejných podmínek.

Pracovní agentury v mnoha případech také chtějí, aby jim byla prokazována finanční životaschopnost budoucích pracovníků a nebývá ani výjimkou častý požadavak na složení zálohy.

V některých firmách a společnostech si jsou téměř jistí, že kvóty mohou ohrozit jejich konkurenceschopnost. Při tom většina firem dobrovolně vyrovnává počet takto zaměstnaných pracovníků a omezuje počet zaměstnanců, kteří podepsali pracovní smlouvy skrze prostředníky.

V roce 2005 bylo v České republice evidováno 1 147 pracovních agentur, v roce 2014 to bylo už 1 585. V Evropě s pomocí pracovních agentur pracuje 1,6% zaměstnanců, v České republice je to asi 0,7%.

Zdroj: Novinky.cz